Eesti English Русский
Otsi

«
»


 

Valitsus kiitis istungil heaks COVID-19 piirangute leevendamise korralduse.

Sise- ja väliruumis sportimine, treenimine

26. aprillist on lubatud välitingimustes kõiki neid tegevusi läbi viia kuni 10-liikmelises rühmas.

Kõikidesse rühmapiirangutesse on kaasa arvatud ka juhendaja. Kui rühmi on rohkem kui üks, ei tohi nad omavahel kokku puutuda. Rühmapiirang ei kehti kontaktõppesse lubatud sama klassi õpilastele ega ka sama rühma lasteaialastele. Samuti ei laiene piirang senistele eranditele, see tähendab professionaalsetele sportlastele, koondise liikmetele ja kandidaatidele, meistri- ja esiliiga sportlastele, riigi sõjalise kaitse ja siseturvalisusega seotud tegevustele, samuti ei kohaldu piirangud erivajadusega inimeste või rehabilitatsiooniga seotud tegevusele. Liikumispiirangud ei kehti ka perekondadele.

Alates 3. maist tohib siseruumis sportida või treenida, läbi viia noorsootööd või huvitegevuse ja täiendõppega seonduvat 2+2 ja muid ohutusreegleid järgides. See tähendab, et koos tohib tegutseda kuni kaks inimest ja teistest tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad. Muu hulgas tähendab see, et lubatud on ka need paaristrennid, mis lähevad individuaalspordi mõiste alla, näiteks tennise paarismäng. Tegevusi läbi viies tuleb arvestada kuni 25-protsendilise ruumitäitumuse piiranguga. Rühmatreeningud ja -tegevused on endiselt keelatud.

Viiruseleviku ohutusreegleid järgides tohib läbi viia ka selliseid täiendkoolitusi ja eksameid, mis on vajalikud kvalifikatsiooni omandamist tõendava tähtajalise tunnistuse saamiseks.

Spordi- ja liikumisüritused ning spordivõistlused

Alates 3. maist on õues lubatud spordi- ja liikumisüritused maksimaalselt 150-le inimesele, kes peavad olema kuni 10-liikmelistes rühmades (kaasa arvatud juhendaja), rühmad omavahel kokku puutuda ei tohi. Üritus peab lõppema hiljemalt kell 21.

Alates 3. maist leevendatakse tippspordi, seal hulgas esiliiga võistlustele kehtinud osavõtjate piirarve, mis tähendab, et sisetingimustes tohib võistlusest koos personaliga osa võtta kuni 100 ja välitingimustes kuni 200 inimest. Siseruumides tuleb väljaspool otsest võistlust järgida liikumisel 2+2 reeglit näiteks riietusruumides või tugipersonali tegevustes. Pealtvaatajad on kõikidel võistlustel keelatud. Tippspordi võistluste toimumise kellaajale piiranguid ei kehtestata.

Saunad, spaad, basseinid, veekeskused ja ujulad

Saunad, spaad, basseinid, veekeskused ja ujulad jäävad ka pärast 3. maid siseruumides suletuks.

Alates 3. maist tohib neis ainult sportida ja treenida, arvestades sportimisele kehtestatud ülalloetletud kitsendusi.

Alates 3. maist tohivad kella 6-21 olla avatud õues asuvad ujulad, veekeskused, basseinid, spaad, aga ka näiteks kümblustünnid. Kui tegemist on maa-alaga, kus asub ehitisena saun, peab see jätkuvalt olema suletud. Korraga tohib välialal viibida kuni 10-liikmelistes rühmades maksimaalselt 150 inimest.

***


Avatud orienteerumisrada Sauel kuni 15. maini 2021.a.

SK Tammede liikmed märkisid maha püsiraja.

Prindi kaart ja pildilegend ning liigu vabas õhus.

Saue linna on paigaldatud 16 orienteerumise kontrollpunkti, virtuaalne start ja finiš on vallamaja ees (kaardil küll eri kohtades, kuid lepime kokku, et start ja finiš on vallamaja ees). 

Kontrollsüsteemiks on piltlegendid, samuti on punktid looduses tähistatud kahe paelaga (2 cm laiune helkurpael + peenike punane pael). Paelad on maastikul kuni 15. maini. Kui mõnes kontrollpunktis on pael kadunud, siis ärge laske ennast sellest segada ning jätkake raja läbimist, kuid võite sellest teada anda krista.terno@gmail.com ja me püüame paelad maastikule tagasi viia.

Punkte läbige just nii palju ja sellises järjekorras, nagu meeldib! 


Kaart ja pildilegend

Kaart: Johannes Tasa
Rada: Lauri Malsroos
Piltlegendid: Krista Terno

COVID19 NB! Rajal liikudes palume rangelt järgida Terviseameti soovitusi:
- Enne ja pärast raja läbimist pese käsi regulaarselt sooja vee ja seebiga.
- Rajal olles ära puuduta ühtegi rajatähistust.
- Väldi kokkupuudet teiste inimestega.
- Kui tunned ennast tõbisena (nohu, köha, palavik), siis jää pigem koju!

Täpsem info: www.tammed.ee

***


Avatud orienteerumismäng Sauel "Väike filmiseiklus" kuni 5.maini 2021.a.


Andrese Mälumängud kutsuvad 21. aprillist kuni 5. maini kõiki liikumise ja mälumängusõpru Sauele osalema ühes meeleolukas filmiteemalises orienteerumismängus. Mäng sobib suurepäraselt kogu perele, et teha koos üks mõnus jalutuskäik või rattaring.


Oleme Saue linna teinud ühe kümne punktiga ringikese. Mängu kaardi saad alla laadida või printida siit: http://bit.ly/sauefilm

Saue linna kaardil on tähistatud 10 punkti. Punktid on küll nummerdatud, kuid nende läbimise järjekord ei ole oluline. Igast punktist leiate oranzi lehekese filmiteemaliste küsimustega. Iga küsimuse juures on 3 vastusevarianti, mille seast tuleb välja valida õige. Õige vastuse eest leiad ka ühe tähe, mis tuleb meelde jätta või üles kirjutada. Mängu lõpuks pead kokku saama täpselt 10 tähte ning moodustama nendest ühe Saue linnaga seotud sõna.

Saada sõna hiljemalt 5. mail Andrese Mälumängude meiliaadressile andres@kaarmann.ee või kelli.koluvere@hotmail.com. Ära unusta lisamast oma telefoninumbrit, sest kui Sulle naeratab loosiõnn võid võita mõne toreda raamatu. Kõigi õigesti vastanute vahel loosime välja 5 huvitavat raamatut.  

Raja ja küsimused koostasid Kelli Kõluvere ja Andres Kaarmann. Loosivõitjatele paneb auhinnad välja Andrese Mälumängud.


***


HETKEL KEHTIVAD PIIRANGUD
 
Kanna maski
Kaitsemaski kandmise või nina ja suu katmise kohustus kehtib avalikes siseruumides, sealhulgas ühistranspordis ning teeninduskohtades. Erandiks on alla 12-aastastele lapsed või isikud, kellele maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, erivajaduse, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.
 
Järgi 2+2 reeglit
Kõikjal avalikus ruumis tuleb järgida 2+2 reeglit, mis tähendab, et koos saavad liikuda kuni kaks inimest, kes peavad teistest inimestest hoidma kahemeetrist vahemaad. Piirang ei kehti koos liikuvale perekonnale või ka siis, kui seda pole võimalik mõistlikult tagada.
 
Sportimine siseruumides on keelatud
Alates 11. märtsist on avalikes siseruumides keelatud sportimine, sealhulgas treeningtegevus.
 
Siseruumides (sh veekeskustes) võivad treenimisega jätkata üksnes spordialaliidu võistlussüsteemi kuuluvad professionaalsed sportlased, Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmed ja kandidaadid ning võistkondlike sportmängude meistriliigade sportlased. Esiliiga osavõtjate treenimine siseruumides on keelatud.
 
Sarnaselt praegusega ei laiene piirang erivajadusega inimeste ega rehabilitatsiooniga seotud tegevustele (sh veekeskustes).
 
Sportima peab õues
Välitingimustes on sportimine ja treenimine llubatud üksnes 2+2 reeglit arvestades. See tähendab, et koos tohivad liikuda ja sportida maksimaalselt kaks inimest (arvesse läheb ka juhendaja) ning teistest inimestest tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad. Piirang ei kehti koos liikuvatele peredele.
 
Välitingimustes sportimise piirangud ei laiene professionaalsetele sportlastele, koondise liikmetele ega koondise kandidaatidele. Samuti ei laiene piirangud riigi sõjalise kaitse ja siseturvalisusega seotud tegevustele, erivajadustega inimeste ja rehabilitatsiooni tegevustele.
 
Võistlused on lubatud vaid professionaalsetele sportlastele
Alates 11. märtsist on spordivõistlused nii sise- kui ka välitingimustes lubatud ainult siis, kui nendes osalevad spordialaliidu võistlussüsteemis võistlevad professionaalsed sportlased ning Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmed ja kandidaadid ning võistkondlike sportmängude meistriliigade sportlased. Esiliiga spordivõistlused on keelatud.
 
Spordivõistlustest ning spordi ja liikumisüritustest tohib osa võtta sisetingimustes maksimaalselt kuni 50 ja välitingimustes maksimaalselt kuni 100 inimest.
 
Saunad ja ujulad on suletud
Kuni 25. aprillini peavad avalikuks kasutamiseks mõeldud saunad, spaad, basseinid, veekeskused ja ujulad olema suletud.
 
 
 Püsige terved ja aktiivsed!

 

***

Saue valla meistrivõistlused suusatamises ja talimängude lõpuprotokollid leiate vasakust rippmenüüst - Sisukord - Finišiprotokollid 2021.

 

***

Saue valla 2020 aasta sporditähed

Selleks, et saaksime teha kokkuvõtte, küll veidi teistmoodi kulgenud 2020 spordiaastast ja tunnustada valla poolt parimaid Saue vallas elavaid ja valla spordiklubidesse kuuluvaid täiskasvanud sportlasi (al. 18.eluaastast), kes on saavutanud 2020. aastal väga häid tulemusi tiitlivõistlustel: Harju meistrivõistlustel ja Eesti omavalitsuste suve- ja talimängudel 1.-3. koht, Eesti meistrivõitlustel 1.-6. koht, Euroopa ja Maailmameistrivõistlustel 1.-20. koht, palume teil neist tulemustest teada anda. 2020 aasta saavutustel, märkida sportlase ja tiitlivõistluse nimi/nimed, saavutatud koht/kohad, lisada foto ning kindlasti ka sportlase kontakt. Lisaks ootame teie ettepanekuid koos põhjendustega Saue valla parimatest treeneritest, kehalise kasvatuse õpetajatest, organisaatoritest ning spordisündmustest. Teie ettepanekuid soovime saada hiljemalt 8.veebruariks 2021.a. e-posti aadressil terje.toomingas@sauespordikeskus.ee.

Teid tänades
Saue Spordikeskuse juhataja
Terje Toomingas
 
 

***


Püsige aktiivsed välitingimustes, hoides turvalist distantsi. 

Saue Sarapiku suusarada
Turba kooli suusarada
Alema suusarada 
Mudilastele: Saue lasteaia "Midrimaa" suusarada, Laagri "Nõlvaku" lasteaia suusarada


 ***

Saue valla meistrid korvpallis 2020
Saue valla meistrivõistlused korvpallis 12.12.2020 esikolmik

Saue valla meistrid sulgpallisHeli Milber, Triin Tombak, Kristel KiviÜlari Pärnoja, Peeter Tubli, Jaan Valtin


***
***

                SAUE  VALLA  TALIMÄNGUD   2021.a.

  Eesmärk:  Selgitada välja sportlikumad võistkonnad ja individuaalvõistlejad.
  Osalevad võistkonnad:
1. Haiba+Kustja - esindajad Lauri Kaasik, Ketlin Liiv
2. Laitse+Vansi+Hingu+Kabila+Pohla - esindajad Rainer Kukk,Kaidi Unas
3. Kibuna+Kaasiku - esindajad Tiit Ploompuu, Alice Alhberg
4. Ruila+Muusika, Allika+Metsanurga - esindajad Raul Vahar, Sille Salutee
5. Kernu+Mõnuste+Kohatu+Kirikla - esindajad  Anneli Aas, Mirje Tombak, Kati Raju
6. Saue linn - esindajad Valdis Toomast,Terje Toomingas
7. Ääsmäe - esindajad Jaanus Kallion, Kristjan Küttis
8. Laagri - esindaja Linda Roop
  Ootame võistlema ka valla teiste külade inimesi, kes on huvitatud sportlikest ettevõtmistest.  Info aadressil:  kpoldaru@gmail.com

   SPORDIALAD, AEG JA KOHT:

1.SULGPALL- 21.11. 2020, kell 10. 00 Ruila Spordihoone
Mängitakse parem kolmest,kahe miinuse süsteemis,kõigi kohtade väljaselgitamisega.
Geim 15 punktini.  Mängud toimuvad sulepallidega.
Meestele ja naistele eraldi arvestus.Võistkonnal läheb arvesse 4 parema võistleja tulemus.   Mehed alustavad kell 10.00, naised 15.00.
Selgitame välja ka Saue valla meistrid.

2.KOROONA - 28.11. 2020, kell 10. 00  Haiba võimlas.
Mängud toimuvad parem viiest.Võistkonna suurus kuni 8 võistlejat,
arvesse läheb 4 parema võistleja tulemus.
Selgitame välja ka Saue valla meistrid

3.KORVPALLI-VABAVISKED - 10.12. 2020, kell 18.30  Haiba võimlas.
Võistkond 5-liikmeline.arvesse läheb 4 parema võistleja tulemus.
Igal võistlejal kasutada kokku 20 viset, 5 järjest, 4 seeriat. Võidab võistkond, kelle nelja võistleja kogusumma on suurem. Võrdsete tulemuste korral jäävad võistkonnad kohti jagama.
 
4. SUUSATAMINE-  16. 01. 2021, kell 12.00   Alemal
Distans 3km, sõiduviis vaba. Eraldi arvestus meestele ja naistele: M -  36-35-34 jne.   N - 36-34-32 jne.  Meistrivõistluste arvestuses selgitame parimad eraldi vanusegruppides.
Vanusegrupid:
1.Tüdrukud 2005 ja hiljem sündinud
   Poisid 2005 ja hiljem sündinud
2. Naised 1987-2004. a.
   Mehed 1982-2004. a
3. Naised 1977-1986.a
   Mehed 1967-1981. a
4. Naised 1976 ja varem
   Mehed 1966 ja varem
Igal võistkonnal läheb arvesse 4 paremat tulemust.
Selgitame välja ka Saue valla meistrid.
Osavõtjate arv piiramatu.
Vajalik eelnev registreerimine

 5. MALE - 21. 01. 2021, kell 18.30    Haiba võimlas.
Mängitakse Sveitsi süsteemis, 7-8 vooru,olenevalt osavõtjate arvust.Kontrollaeg 10 min./partiile.
Võistkonnal läheb arvesse 4 paremat tulemust.
Meestele ja Naistele eraldi arvestus.
Selgitame välja ka Saue valla meistrid.

6. LAUATENNIS – 30.01.2021, kell 10.00    Haiba võimlas

Võistlused toimuvad kahe miinuse süsteemis, kõigi kohtade välja selgitamisega.
Mängud parem viiest, osvõtt piiramatu, arvesse läheb võistkonnal  4 paremat tulemust.  M 36-35-34,  N – 36-34-32
Meestele, naistele ja noortele eraldi arvestus.
Selgitame välja ka Saue valla meistrid.

7.KABE - 18. 02. 2021, kell 18.30    Haiba võimlas.
Mängitakse Sveitsi süsteemis, 7-8 vooruolenevalt osavõtjate arvust.Kontrollaeg 10 min./partiile.
Võistkonnal läheb arvesse 4 paremat tulemust.
.
8. KARDISÕIT - 14. 02. 2021, alg. kell12. 00 Laitse RallyPark
Vanusegrupid:
1. Naised sünd 2004 ja varem      Punktiarvestus 36-34-32 jne.
2. Mehed sünd 2004 ja varem             36-35-34 jne.
3. Noored sünd.2005 ja hiljem  -  võistlevad eraldi medalitele, punktiarvestusse ei kuulu.
Võistkonna suurus kuni 7 võistlejat.Arvesse läheb 4 parema võistleja tulemus.
P.S.Kardisõidus erijuhend !

9. SÕUDEERGOMEETER – 04. 03. 2021, kell 18.30  Haiba võimlas.
Distants 500 meetrit.
Meestele ja naistele eraldi arvestus:  M – 36-35-34 jne.    N – 36-34-32 jne.
Arvesse läheb nelja parema võistleja tulemus.
Osvõtuarv piiramatu.

10. VÕRKPALL – 27. 03. 2021, kell 10.00 Ruila Spordihoone
Mängud toimuvad parem kolmest. Võistluste süsteem oleneb võistkondade arvust.
Võistkonna suurus 5 meest + 1 naine + 3 varumängijat. Üks naine peab olema kogu aeg väljakul.

11. DISCGOLF – 08.04. 2020, kell 18. 30 Kernu discgolfi rajal.
Võistkonna suurus kuni 7 võistlejat, arvesse läheb nelja parema võistleja tulemus.
Meestele ja naistele eraldi arvestus.

12. SPORTLIK MÄLUMÄNG – 12. 04. 2021, kell 19. 00  Haiba võimlas.
4-liikmelised võistkonnad.  Võistluste peakohtunik on Andres Kaarmann.
 
TULEMUSTE  ARVESTAMINE
Kõigil aladel (peale võrkpalli ja mälumängu)  arvestatakse punkte järgmiselt:
Meestel  I koht 36 punkti;              Naistel    I koht           36 punkti
              II koht 35 punkti:                            II koht           34 punkti
              III koht 34 punkti  jne.                    III koht          32 punkti  jne.
  Kõigil aladel  läheb arvesse  4(nelja) parema võistleja tulemus.


***

                    Kernu Terasmees ja Terasnaine  2021.a.
                               Orienteeruv     ajakava.

1.      Male                         Neljap.   12.nov. 2020.   Alg.kell 18.30       Haiba
2.      Vibusport                     K.        18.nov.    ’’       16.30 – 20.30       Sauel
3.      Koroona                        P.        29.nov.     ’’           10.00              Haibas
4.      Korvpalli vabav.           N.        03.dets.    ’’            18.30              Haibas
5.      Suusatamine                L.        16.jaan. 2021        12.00               Alemal
6.      Lauatennis                    P.        07.veebr.   ’’          10.00              Haibas
7.      Kaugushüpe+60m                     veebr.      ’’                                  Sauel
8.      Ujumine                                      veebr.       ’’                                Laagris
9.      Kabe                              N         11.veebr.   ’’         18.30               Haibas
10.   Kardisõit                       P.        14.veebr.    ’’            12.00              Laitses
11.   Sulgpall                         L.         20.veebr.    ’’           10.00              Ruila SH
12.   Sõudeergom.               N.         04.märts     ’’           18.30              Haibas
13.   Laskmine                                    märtsis       ’’          17.00              Männikul      
14.   Discqolf                         N.         15.apr.        ’’          18.30              Kernus
15.   Orienteerumine                        aprillis       ’’             20.00               Kohatus.
17.   Jalgrattakross                              mais         ’’          18.30               Kernus
18.   Noolevise                      L.         08.mail       ’’          10.00               Adilas
19.   Tennis                            L.         08.mail       ’’          10.00               Adilas
20.   Sangpommi rebim.      L.           08.mail       ’’          10.00                Adilas
21.   Kettaheide+ odavise    L.          15.mail        ’’          11.00                Kernus
22.   Jalgpallielemendid       L.          15.mail       ’’          11.00                Kernus
 
  
Pidulik lõpetamine           Laup.15.mail  2021       peale võistlust         Kernu Terasmees ja Terasnaine  2021.a

         J u h e n d 

Mitmekülgsust omav võistlussari avab hooaja malevõistlusega Haiba võimlas,  neljapäeval 12.nov.20. algusega kell18.30.  Toimub 7-8 vooru olenevalt võistlejate arvust. Kontrollaeg  a’ 10 min. partiile.   Teise alana on kavas esmakordselt vibusport asukohaga Saue Spordikeskuses. kolmap. 18.nov.20. kella 16.30-20.00-ni                                   
 Mis sulamist on uued kangelased, selgub 15.mail 2021.a.     Eelmise aasta võitjad olid Laitsest  Kaidi Unas ja Mattis Alliksoo.   2019.a. parimad Mirje Tombak ja Rainer Kukk.  Silmapiiril on väga palju potensiaalseid võitjaid, aga kes realiseerib oma mitmekülgsuse kõige oskuslikumalt, selgub väga pikas protsessis.   Meestele 24 ala ja naistele 23(sangpommita).  Uuele hooajale on alanud registreerimine  aadressil   kpoldaru@gmail.com  Kaljo Põldaru  5214206       Võistluste edukaks läbiviimiseks palun teha see vähemalt 10-ks novembriks.
Kõik võistlejad võistlevad koos,  vanusegruppidele eraldi arvestus: noored s.2004 ja hiljem;  mehed s.2003 ja varem; mehed s. 1981 – 1972.a.; mehed s.1971 ja varem; naised s.2003-1977 ja naised s. 1976 ja varem.       Osamaks, millest moodustub auhinnafond , on noortele 10 €  ja täiskasvanud sportlastele 20 €.  Maksta saab sularahas  või ülekandega :              Haiba Spordiklubi EE881010002019860009      Märksõna   Terasmees, Terasnaine.
Tulemuste arvestamine:        Esikoht esimesel alal (male) annab   N(osav.arv) + 7 punkti;  II koht  N+5;   III koht  N+4 p.  jne.   Kokkuvõttes läheb kõigil võistlejatel maha kolm nõrgemat ala. Juhul kui ta on neil aladel võistelnud, saab juurde boonuseks 3punkti igalt mahaminevalt alalt.  Koondarvestusse lähevad võistlejad, kes on kaasa löönud 50% aladel.  
Loodan,et sümpaatne sportlik sõpruskond on valmis oma võimed taas altarile tooma. Pane  telekas kinni ja tugitoolile aseta talisman!   Oodatud on Saue valla erksamad sportlased.  Piirarvuks  48 võist.
 
  Nagu ikka -  olete oodatud!   Kaljo Põldaru.


***

Sarja  ,,Sauelane liikuma" orienteerumine 

 

„Soovisin laupäeval Saue linnas sportlikult aega viita. Valikut oli palju, näiteks ujula, jõusaal, väljas jooksmine. Orienteerumine tundus aga kõige parem valik ja see mind siia tõi“, ütles lühikese jooksuraja kõige kiiremini läbinud mees Joonas Hendre finišis. Soe sügisilm tõi 10. oktoobril uue vallamaja juurde orienteeruma veidi vähem kui 50 inimest. Enamus neist soovis raja lihtsalt läbida ja punktid üles leida, kuid kohal olid ka sportlased, kelle eesmärgiks olid asine trennikogemus saada. Saue Spordikeskus koostöös spordiklubiga Saue Tammed pakkus võimaluse valida lühikese ja pika jooksuraja vahel. Kes aga rattaga kohale tuli, võis valida rattaorienteerumiseks sobivad rajad (kontrollpunktid asusid teedel ja radadel) ning taas oli valikus nii lühem kui pikem rada. Nimetame siinkohal lisaks Joonasele ka teised radade kiireimad (naised ja mehed) - Tuuli Teppan (lühike jooksurada), Tuuli Urgard, Meelis Telliskivi (lühike rattarada), Laura Joonas, Marko Tammist (pikk jooksurada), Marika Kopõlova , Mart Pais (pikk rattarada).

Kaardi tegi Johannes Tasa, rajad planeeris Lauri Malsroos (mõlemad spordiklubist Saue Tammed). Aitäh kõigile, kes laupäeva pärastlõuna orienteerudes veetsid!


Kaimo Käärmann - Liive


******

Foto: Brigitta Toomingas


Saue Õhtujooksul osales 412 jookjat
 
Reedel, 18. Septembril 2020 toimus kauni sügisilmaga Saue Õhtujooks, mis avas sarja „Sauelane liikuma“ XIV hooaja.
Põhijooksu, 5 km distantsi lõpetas 248 osalejat ning lastejooksudel staadionil osales kuues erinevas vanusegrupis 60-540 m pikkustel distantsidel kokku 164  jooksusõpra. XIV Saue Õhtujooksu 5km distantsi finišis käis tõsine võistlus esimese koha pärast, põhijooksu võitis Aleksandr Kulešov ajaga 16.36,1 kohe tema kannul Rapla JK esindaja Mario Markus, jäädes liidrist maha vaid viie sajandikuga ning kolmanada lõpetas ajaga 16.40,4  Reigo Jörsi. Kiireim naine oli Maris Terno orienteerumisklubist Saue Tammed, ajaga 18.16,6, talle järgnes Täppsportlaste esindaja Liliana Torn - aeg 18.47,1 ning kolmanda koha saavutas naistest Margit Mälter Sparta Spordiklubist,  ajaga 19.40,1. Palju õnne võitjatele!
Täieliku lõpuprotokolli leiate veebiaadressil:
https://championchip.ee/results/1706
 
XIV Saue Õhtujooksu juhtis Riho Järvelainen. Põhidistantsi eel toimusid lastejooksud staadionil, kus joosti, vastavalt vanusele, 1-2 eluaastat 60 m, 3-8 eluaastat 270 m ja 9-12 eluaastat 540 m. Vanuseklassid olid kahe aasta kaupa, vanuseklassi kolme kiiremat tüdrukut ja poissi autasustati XIV Saue Õhtujooksu medaliga, jooksu lõpetajat diplomi ja maiusega.
Põhijooksu avamisel tervitasid jooksjaid Saue Vallavolikogu esimees Harry Pajundi ja Saue abivallavanem Andres Kaarmann. Abivallavanem osales ka ise 5 km pikkusel jooksul. Traditsiooniliselt laulis stardieel Saue Poistekoor, Elviira Alamaa juhendamisel. Rajal ergutasid jooksajaid Sache tantsutüdrukud.
Start 5 km distantsile anti kell 19.00. Rada kulges mööda Saue kergliiklusteid ja tänavaid – Tule põik – Kadakamarja tn – Tule tn – Kuuseheki tn – Ladva tn – Pärnasalu tn – Kauguse tn – Nurmesalu tn ja finišikaar staadionil.
Autasustamine toimus Saue Spordihallis, kus esinesid Sache tantsutüdrukud, Tiina-Riin Uulma juhendamisel. Kolme kiiremat meest ja kolme kiiremat naist autasustati, XIV Saue Õhtujooksu karika, auhinna ja koogiga. Iga vanusegrupi kolme paremat naist ja meest XIV Saue Õhtujooksu medaliga ja sokolaadiga. Enim kilomeetreid kogunud klubi oli Saue Jalgpalliklubi, keda autasustati võistkonna karika, auhinna ja koogiga.
Eriauhinnaga, XIV Saue Õhtujooksu karikaga autasustati rekordiliselt 25 perekonda, kes osalesid jooksul, olid vähemalt kolmeliikmelised ja teostasid eelregistreerimise. Osalejate vahel loositi välja hulgaliselt auhindu.
 XIV Saue Õhtujooksu toetajad – Saue vald, Saue Vallavarahaldus, Saue Spordirajatised OÜ, Lantmännen Unibake Saue, funTIME Showservice ja Keila Tarbijate Ühistu, suur tänu teile erakordse panuse eest!
Tänusõnad suurepärasele korraldustiimile – Harry Pajundi, Andres Kaarmann, Riho Järvelainen, Olavi Valner, Timo Hallist, Rainer Kukk, Tõnis Ilp, Mari Tensing, Kristi Kanarbik, Leho Valmas, Virko Kolks, Marko Laretei, Nils Joonas Põldme, Kristel Tamm, Marlys Pajula, Annika Kaupmees, Kelly Toomast, Elviira Alamaa, Tiina-Riin Uulma, Laura Häling, Brigitta Toomingas ja koostööpartneritele –Sportos OÜ, Championchip Eesti OÜ, Road Service OÜ, Securitas Eesti AS, Goodmark OÜ, Sportland Eesti AS, Saue Vallavarahaldus, Saue Gümnaasium, Saue Poistekoor, Sache Tantsutüdrukud.
Suur tänu kõigile osavõtjatele, kohtumiseni sarja „Sauelane liikuma” orienteerumise etapil juba laupäeval 10. oktoobril 2020.a. Saue Keskuse pargis.

Saue Spordikeskuse juhataja
Terje Toomingas

***
Saue Suve Sport - 3 kuuga 300km

Juunis algas virtuaalvõistlus „Saue Suve Sport - 3 kuuga 300 km“ ja nüüd on aeg teha väike kokkuvõte, kuidas rahvas kaasa tuli ja millisel viisil kilomeetreid läbiti. Kokku registreeris võistlusele 63 osalejat üle kogu Saue valla. Nende seas , naisi 34 ja mehi 29. Kõige noorem osaleja oli 10 -aastane poiss ja kõige vanem osaleja 69-aastane. proua. Kõige enim osalejaid oli sel aastal vanuses , kuid kõige aktiivsemad olid 30-40 eluaastates inimesed,.  oOsaleti ka perekonniti. Naiste seas olid kõige populaarsemad liikumisviisid kõnd ja jooks, kuid oli ka tublisid jalgrattureid, rulluisutajaid ja ka kanuumatkajaid. Meeste seas aga oli ülekaalukalt populaarseim jalgratas, millele järgnesid jooks, kõnd, rulluisk ja rullsuusk. Kõige ekstreemsem ala, mida 300 km distantsi läbimiseks kasutati, oli lohesurf. Auhindade loosimine toimus 18.september Saue XIV Õhtujooksu autasustamise käigus. Peaauhinna, maastikuratta, võitis Hannes Rist Laagrist, läbides 300km joostes ja matkates. Teised auhinnavõitjad olid:

Anneli Arm – jalanõude kott
Anneli Ruul – Sportlandi 10 € kinkekaart
Kaimo Käärmann-Liive – rattakindad
Elen Marunevitch – jalgratta kompuuter
Lauri Pikkpõld - joogipudel

Aitäh kõigile, kes kaasa lõid ja jälgige ikka Saue Spordikeskuse tegemisi, sest kindlasti tuleb veel põnevaid võistlusi.
 
Saue Spordikeskuse projektijuht
Timo Hallist

******
 

Eestimaa südames selgusid sportlikumad omavalitsused.
45. Eesti omavalitsuste suvemängudel osales kokku 54 omavalitsust, Saue vald saavutas üldkokkuvõttes 5. koha
 

Mängudel osales ligi 2000 sportlast. Kõige sportlikumad maakonnad ja omavalitsused selgusid võisteldes 12 spordialal. Suvemängud võitis 336 punktiga Rae, teise koha saavutas Tartu ja kolmandale kohale võistles end Türi vald. Saue vald kogus kokku 282 punkti ja saavutas sellega üldkokkuvõttes 5. koha ning valdade 8000 ja enam elanikku arvestuses suurepärase 4.koha.
 
Kahel päeval osales kokku 104 tublit Saue valla sportlast, kes võitsid 30 medalit ja 2 karikat. Nii mõnigi sportlane osales mitmel spordialal. Saue valla võistkonnad olid esindatud – tennises (2.koht), kettagolfis (3.koht), kergejõustikus (5.koht), orienteerumises (5.koht), jalgrattakrossis (14.koht), naiste võrkpallis (19.koht), meeste võrkpallis (13-15.koht), juhtide võistluses (3. ja 4. koht), mälumängus (16.koht) ja petankis (26.koht).
 
Saue valla parim võistkond oli tennises, koosseisus Jane Taaber, Rain Sinimaa, Harly Mägi, kes vihmase ilma tõttu pidid võistlema Rakvere sisehallis. Saue valla tennisistid jõudsid finaali, kus vastaseks oli Rae vald. Saue vald saavutas suvemängudel tennises II koha.

Kettagolfi võistkonda kuulus 20 tublit Saue valla mängijat.  Kokku võideti neli medalit: Kaidi Roosimägi (N I koht), Rea Lillemets (NS III koht), Sander Saaring (MJ III koht), Anete Saaring (NJ III koht). Ala kokkuvõttes saavutati III koht.

Kergejõustikus võideti 20 medalit – 2 kulda, 5 hõbedat ja 13 pronksi. 4*100 m teatejooksud olid põnevad – Saue vald saavutas meeste teatejooksus (koosseisus: Henri Möll, Joonas Mattias Laur, Roland Jaamu, Sten Ander Sepp) III koha ja naiste teatejooksus IV koha. Kokku võistles Saue valla kergejõustiku võistkonnas 38 sportlast. Saue valla teiste alade kergejõustiku medalistid: Sten Andre Sepp (100 m jooks II koht M), Joonas Mattias Laur (400 m jooks III koht M), Andry Soo (1500 m jooks II koht, 5000 m jooks III koht M), Erki Mitman (odavise III koht M), Hendrik Kookmaa (odavise III koht PA), Karl Marti Kõivoste (kettaheide III koht PA), Timo Kaarus (kõrgushüpe II PA), Risto Kõresoo (kaugushüpe I koht MVI), Ain Kilki (3000 m jooks II koht MVII), Jaanus Saar (Kuulitõuge III koht MVII), Katre Sofia Palm (100 m jooks II koht N), Stella Sohvi Altmets (100 m jooks III koht, 800 m jooks III koht N), Gerli Iisrael (odavise I koht N), Kaidi Unas (kaugushüpe III koht NVII).

Juhtide võistluses tuli valla- ja linnajuhtidel kaasa teha kolmel spordialal: kombineeritud osavusvõistlus, MOBO orienteerumine, tuletõrjeseinal ronimine.  Saue abivallavanem Andres Kaarmann saavutas III  koha ja vallavolikogu aseesimees Valdis Toomast IV koha.

Saue valla võistkonda kuulus ka mullu rattaorienteerumises Euroopa meistrivõistluste sprindis kulla võitnud Lauri Malsroos, kes esindas Saue valda nii orienteerumises (IV koht) kui jalgrattakrossis (IV koht).

Saue valla orienteerujad (13) võistlesid nii idividuaalselt kui ka teates. N45 klassis võitis II koha Edith Madalik ja III koha Anneli Aas. Võistkondlikult saavutati üldkookkuvõttes V koht.  
45. Eesti omavalitsuste suvemängude Saue valla võistkonda kuulusid: Valdis Toomast, Andres Kaarmann, Anne Ehala, Arvo Kraam, Arvo Soosalu, Jaanus Sootla, Ketlin Liiv, Lauri Kaasik, Armo Aas, Mikk Mölder, Rain Sinimaa, Jane Taaber, Harly Mägi, Lauri Malsroos, Mattis Alliksoo, Janar Laanemets, Vahur Fuks, Katrin Pihlakas, Helen Alliksoo, Marge Sargma, Kaimo Käärmann, Arvo  Soosalu, Anneli Aas, Anete Aas, Annika Saaring, Sander Saaring, Erik Haibast, Tiit Tatter, Edith Madalik, Hille Tasa, Lembe Lutterus, Marit Rande, Alice Alberg, Riina Suits, Isabel Kaerpõld, Sirje Eres, Triin Rebane, Karin Lehtme, Kuldar Paju, Andre Simovart, Rauno Varik, Jaanus Saar, Kristjan Krimberg, Glen Malinovski, Jaanus Põldver, Erki Vaigro, Mart Tsäro, Tiit Einberg, Viktoria Kossenkova, Rea Lillemets, Kristjan Eenok, Mallor Mettis, Egert Möll, Roland Tammela, Lauri Kaasik, Tanel Pals, Martin Toomast, Heiki Tõnisson, Olari Pajo, Kaidi Roosimägi, Anete Saaring, Hendrik Karlson, Madis Kõpper, Rait Raju,  Egert Miljan, Roland Jaamu, Erki Mitman, Andry Soo, Sten Ander Sepp, Joonas Mattias Laur, Ats Kivimets, Henri Möll, Kristjan Maripuu, Risto Kõresoo, Rainer Kukk, Ain Kilk, Jaanus Saar, Martin Moistus, Joonatan Jürimaa, Reimond Hüvonen, Timo Kaarus, Hendrik Kookmaa, Karl Marti Kõivoste, Aksel Tähepõld, Rhet Daniel Punt, Tõnis Lees, Ann Helen Eelmets, Kristin Kairit Sonn, Maiken Lipp, Marlen Olivia Krull, Birgit Veldi, Karmen Langi, Heleri Vackermann, Stella Sohvi Altmets, Gerli Iisrael, Annika Teska, Katre Sofia Palm, Brigitta Toomingas, Terje Toomingas, Kaidi Unas, Maris Roosipuu, Aivar Mentok, Andrus Rämman, Anneli Rämman.

Suur tänu ja palju õnne kõigile Saue valla sportlastele! Tänusõnad ka kaasorganisaatoritele – Rainer Kukk, Timo Hallist, Kaljo Põldaru, Linda Roop, Ester Legonkov, Valdis Toomast, Ülo Vatsk, Ants Kiisa. Saue vald on väga uhke oma sportlaste üle!
 
Saue Spordikeskuse juhataja
Terje Toomingas


***


SAUE SUVE SPORT- KOLME KUUGA 300 KM
Virtuaalne väljakutse

Aeg, koht
Virtuaalne võistlus toimub ajavahemikus: 1.06.2020-31.08.2020
Vabalt valitud ajal, vabalt valitud kohas.

Eesmärk 
Propageerida sportlikke eluviise Saue vallas. Korraldaja loodab motiveerida tänases veidi teistsuguses olukorras Saue valla elanikku, püsima aktiivne ja terve kogu suve vältel.
Ürituse sisu/spordialad
“Saue suve sport – kolme kuuga 300 km“ väljakutse tähendab seda, et kolme kuuga tuleb liikuda kokku vähemalt 300 km. Kilomeetritena lähevad arvesse kõik spordialad, mida saab distantsiga mõõta, näiteks jooksmine, kõndimine, ujumine, rulluiskudega ja jalgrattaga sõitmine, sõudmine, liikumine trenazööridel. Samuti lähevad arvesse kõikidel registreeritud spordivõistlustel läbitud kilomeetrid sel perioodil. Kasuta liikudes oma nutiseadme rakendust, et treening endale salvestada. Salvesta kõik treeningud. Järgida tuleb 2+2 nõuet.

Osalejad
Osaleda võivad kõik Saue valla elanikud, kes on nimetatud väljakutseks füüsiliselt võimelised. Osalemine toimub võistleja omal riisikol ja on tasuta.

Registreerimine
Registreerida saab väljakutsele/võistlusele 1.06-1.08.2020 meili teel timo.hallist@sauespordikeskus.ee.
Märkige oma ees- ja perekonnanimi, vanuse ja elukoht. TÄHTIS! Kinnitusmeil tuleb saata siis, kui 300 km on läbitud, märkides meilis kuupäevaliselt treeningute sisu (spordialad) ja läbitud kilomeetrid ning koht. Viimane võimalus väljakutsel kilomeetrite kogumiseks on 31.08.2020.a.

Autasustamine 
Auhindade loosimises osalevad kõik elanikud, kes on läbinud nimetatud perioodil vähamalt 300 km ja saatnud ülevaate oma liikumisest meilile. Auhindade loosimise eel on korraldajal õigus küsida 300 km läbimise tõestuse väljavõtet. Loosimine toimub 18. septembril 2020 Saue Õhtujooksu autasustamisel. Peaauhinnaks on jalgratas.

Üldinfo
Kui osalejal on mahti liikudes salvestada ka mõni foto, on korraldaja nende jagamise eest tänulik. Lisainfo ürituse kohta:
Saue Spordikeskuse juhataja
Terje Toomingas
+37253435855   ***

Saue valla kergejõustiku meistrivõistluste parimadNaiste kuulitõuke esikolmik: Ketlin Liiv, Reine Evert, Jaanika LäänsooNoormeeste odaviske esikolmik: Timo Kaarus, Karl Marti Kõivoste, Hendrik KookmaaNoormeeste 100m jooksu parimad:Christopher Kukk, Timo Kaarus, Ranel LaanemetsMeeste 100m jooksu parimad: Ergo Mets, Henri Möll, Lauri Kaasik

Kernus 18.07. 2020 ***

               Saue valla meistrid võrkpallis


Turba ja Ääsmäe naiskondMeesvõrkpallurite ühispilt

Kernus 19.07.2020   ***

                Saue valla meistrid discgolfis selgunud.
 
    Selle aastased Saue valla meistrid discgolfis selgitati välja kolme etapilise võistluse tulemusena.
    Etappide toimumispaikadeks olid Ääsmäe, Kernu  ja finaaletapina Saue linna discgolfipark.
    Kõikidel  etappidel soosis võistlejaid suviselt soe ilm.Võistlejaid oli kogunenud esimesele võistlusele
    Ääsmäele  38 , Kernu tagasihoidlikult  27 ja Sauele  37 mängijat.
    Saue valla meistriks Naiste vanuseklassis tuli Karita Vinni , teine koht kuulus Mari – Liis Nurmestele.
    Kolmas koht jäi selle vanuserühma võistlejate nappuse tõttu kahjuks välja andmata.Võistlusklassis
    Naised 40+  võttis  võidu Evely Vinni , teise koha saavutas Reili Kaber ja kolmas oli Aire Tark.
    Noormeestest näitas kõigi kolme etapi vältel väga kindlat mängu Egert Möll saavutades kokkuvõttes
    selle vanuseklassi esikoha.Teine koht kuulus sellel alal jõudsalt edasiliikuvale Sander Saaringule ja
    kolmas oli seekord Mihkel Kersa.Meestest oli parim Robert Kruuda ,Kert Ambuse ja Jaanus Sootla
    ees.Mehed 40+ grupis oli võidukas Mart Tsäro.Teise ja kolmanda koha välja andmiseks läks vaja
    ümberviskeid, seda nimelt Armo Aasa ja Tarvo Suvi vahel.Mõlemal oli võrdne arv punkte.Kindlamaks
    osutus seekord Armo ning tasuks hõbemedal, Tarvole kuulus pronks.
    Eraldi auhinnaks oli välja pandud karikad kolme etapi kokkuvõttes parimat mängu näidanud naisele
    ja mehele.Naistest tunnistati selle auhinna vääriliseks Evely Vinni.Meestest olid kandidaaditeks Egert
    Möll ja Robert Kruuda , mõlemal kolme etapi kogusumma -25.Olukord lahendati jälle ümbervisetega,
    kus  täpsem oli Egert ja seega kuulus eriauhind talle. Tänusõnad kuuluvad viisakatele võistlejatele ja 
    Saue Discgolfiklubile eesotsas võistluste läbiviijale Valdis Toomastile.
    Kõik tulemused leitavad: discgolfmetrix.com/Saue valla Meistrivõistlused discgolfis 2020/
 

Saue valla meistrivõistluste discgolfi paremik


Foto: Valdis Toomast

***

  Saue valla meistrivõistlused discgolfis
 
 JUHEND
1. Eesmärk
Selgitada välja Saue valla parimad discgolfi mängijad.
2. Aeg ja koht
Meistrivõistlused koosnevad kolmest etapist:
1 etapp – 11.juuni 2020 , Ääsmäe
2 etapp – 18.juuni 2020 , Kernu
3 etapp – 25.juuni 2020 , Saue linn
Võistluste algusajaks etappidel on kell 19.00.
4. Osavõtuklassid:
Naised: N16 (2004 ja hiljem sündinud) , Naised , N40+ (1980 ja varem sündinud)
Mehed: M16 (2004 ja hiljem sündinud), Mehed, M40+ (1980 ja varem sündinud)
Osaleda saab maksimaalselt 60 võistlejat.
5. Võistlustingimused ja korraldus
Võistlused on individuaalsed ja toimuvad Eesti Discgolfiliidu poolt heakskiidetud võistlussüsteemis - PDGA reeglite järgi:
http://discgolfiliit.ee/wp-content/uploads/2015/11/150814_discgolf_reegliraamat_a6_105x148_bleed3.pdf
Kasutatakse elektroonilist Metrix märkesüsteemi onlines.
Kolme etapi punktid liidetakse ja paremusjärjestuse määrab punktide arv, võidab see kellel on kõige vähem punkte.
6. Rada
Mängitakse kaks ringi. Kernu 2*12 jorvi, Ääsmäe 2*12 korvi, Saue linn 2*14 korvi.
7. Registreerimine ja osalustasu
Osaleja registreerib end meistrivõistlustele, tehes kaasa kõik kolm etappi. Üksikuid etappe kaasa teha ei ole võimalik. Eelregistreerimine võistlustele toimub veebipõhiselt, aadressil: www.discgolfmetrix.com
Osalustasu võistlejale on 2 eurot.
8.  Autasustamine
Autasustamine toimub peale kolmandat Saue linna etappi. Iga võistlusklassi kolme paremat sportlast autasustatakse meistrivõistluste medaliga.
9. Vaidluste lahendamine
Võistluste peakohtunikul on õigus vajaduse korral muuta võistlusjuhendit, teavitades sellest
koheselt võistlejaid. Proteste ja kaebusi, mis võivad mõjutada võistlustulemusi, võtab võistluste peakohtunik või peakorraldaja vastu kirjalikult 30 minuti jooksul pärast võistlusala
lõppu. Peakohtuniku otsus on lõplik ja ei ole vaidlustatav.
10. Muu
Iga võistleja vastutab ise enda tervisliku seisundi eest.
Võistluse korraldajad:  Saue Spordikeskus, Saue Discgolfi klubi.
Täpsem info võistluste kohta: Valdis Toomast, +3725065937


***

Terassarja võitjad


Mattis Alliksoo ja Kaidi Unas

***

Talimängude võitja võrkpallis
Ääsmäe võistkond


***

Saue valla Talimängude parimad  Discgolfis
Evely Vinni , Kaidi Roosimägi , Karita VinniRivo Pajur , Rasmus Metsamaa , Oscar Tirman


Kernus  09.06.2020


***
Saue valla spordiväljakud on avatud Eesti Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud nõudeid järgides.
18.maist 2020 on eritingimustel avatud meie vallas ka alljärgnevad spordihooned ja -saalid:

-        Saue spordihoone (osaliselt, see tähendab ujula 1. juunil)

-        Laagri spordihoone (osaliselt, see tähendab ujula 3. augustil)

-        Laagri tennisekeskuse sisehall

-        Laagri Kuuse spordiklubi

-        Ruila spordihoone

-        Turba kooli spordihoone

-        Ääsmäe kooli spordisaal

Täpsem info iga asutuse veebilehel või nende kontakttelefonil helistades.

Sportimise piirangud

 

Õues tohib sportida, treenida ning pidada spordi- ja liikumisüritusi juhul kui on järgitud 2+2 reegel ning osalejaid maksimaalselt 10 ja korraldaja on taganud desinfitseerimisvahendite olemasolu. Alates 1. juunist tohib osalejaid olla maksimaalselt 100 ning korraldaja peab olema taganud desinfitseerimisvahendite olemasolu. Piirang ei kehti kõikide spordialade võistkondadele, kui järgitakse spordiala rahvusvahelisest võistlusmäärustikust tulenevaid nõudeid ning Eesti täiskasvanute koondise kandidaatide treeningul ja meistriliiga treeningul.

 

Välitingimustes on lubatud korraldada ilma pealtvaatajateta spordivõistluseid kui osalejaid on maksimaalselt 100. Tagatud peab olema desinfitseerimisvahendite olemasolu.

Sisetingimustes tohib sportida, treenida ning korraldada spordi- ja liikumisüritusi juhul kui on tagatud 2+2 nõude järgimine, maksimaalselt 50 protsendi täituvus, desinfitseerimisvahendite olemasolu ning kui osalejaid on maksimaalselt 10. 1. juunist grupi suurust enam piiratud ei ole, kuid jätkuvalt tuleb arvestada 50 protsendi täituvuse ja 2+2 reegliga. Sama kehtib ka treeningrühmade kohta. Piirang ei kehti kõikide spordialade võistkondadele, kui järgitakse spordiala rahvusvahelisest võistlusmäärustikust tulenevaid nõudeid ning Eesti täiskasvanute koondise kandidaatide treeningul ja meistriliiga treeningul.


***

Põnev väljakutse kõigile, proovige kindlasti!

 
 
Saue linnas on uus püsirada. Seekord on rajad pikemad ja mõeldud rattaga sõitmiseks. Valikus on kolm rada pikkustega:
 1. 25 km (23 kp),
 2. 16 km (11 kp)
 3. 7 km (8kp)
Start/finiš kadakamarja tänaval. Püüan ämbris hoida ka mõned kaardid iga rajaga. Esimesed ootavad osalejaid.
 
 
Saue Spordikeskus tänab toreda ettevõtmise eest spordiklubi Saue Tammed, eesotsas Lauri Malsroos ja Johannes Tasa.


Oleme aktiivsed ja püsime terved! 

***

Minimaalsed nõuded spordiürituste korraldamisele õues
 • Spordi- ja liikumisürituste all mõeldakse vabas õhus treeningtegevust (edaspidi treening). Võistlused ei ole lubatud.
 • Ühes rühmas võib olla kuni 10 inimest, seal hulgas treener, abipersonal jt ning järgida tuleb 2 + 2 reeglit (grupis tuleb teistega hoida vähemalt 2-meetrist vahet).
 •  Kõrge intensiivsusega või suuremate kiirustega tegevuste puhul on soovituslik distants isikute vahel 20 meetrit (nt lõikude jooksmine, jalgratta grupisõit vms).
 •  Alaealiste puhul peab olema (iga rühma) tegevus juhendatud täiskasvanud treeneri või juhendaja poolt.
  Haigusnähtudega isikud ei tohi tegevustes osaleda. Tegevuse läbiviimise eest vastutaval isikul on õigus haigusnähtudega isik ja koroona nakatunuga kokku puutunud isik ära saata.
 • Ühiseid riietus- ja pesuruume ei tohi kasutada.
 •  Mitme rühma üheaegsel tegutsemisel tuleb territooriumil korraldada tegevused ja liikumine nii, et maksimaalselt vältida rühmade omavahelist kokkupuutumist. Jälgida, et lähikontaktsete arv oleks võimalikult väike.
 • Arvestades 2 meetri distantsi nõuet peab olema ruumi vähemalt 4 m 2 /isiku kohta. Ka siis, kui samal spordiplatsil või –väljakul soovib treenida kaks või enam gruppi.
 • Kasutada tuleb võimalusel isiklikke vahendeid. Vahendite järgmisele isikule või grupile kasutamiseks andmisel (sh laenutamisel) tuleb need eelnevalt desinfitseerida. Desinfitseerimisvahendite olemasolu ja vahendite puhastuse peab tagama tegevuse korraldaja või rajatise haldaja (kui on avalik spordirajatis). Näiteks: välijõusaalis vahendite kasutamine; pallimängudes palli(de) desinfitseerimine peale grupi vahetumist.
 • Treeningutel osalejad peavad kasutama individuaalseid joogipudeleid.
 • Vältida tuleb kätlemist, kallistamist jmt otseseid kontakte, et takistada võimalikku piisknakkuse edasikandumist.
 • Kaitsemaskide või muude isikukaitsevahendite kasutamine on vabatahtlik.
 • Tegevuste korraldaja jälgib, et isikud ei koguneks gruppidesse ega jääks peale tegevusi territooriumile.
 • Tegevuste korraldaja vastutab selle eest, et riskirühmadesse kuuluvate isikute (eelkõige vanemaealised ja krooniliste haiguste ja immuunpuudulikkusega inimesed) kokkupuude teiste isikutega oleks minimaalne.
 • Treeningute korraldamisel ja eriolukorra meetmete nõuete täitmise osas lasub vastutus ürituse korraldajal. Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on hädaolukorra seaduse §247 kohaselt 2000 eurot. Sunniraha, mille eesmärk on kohustada liikumisvabaduse piirangut järgima ning ära hoida viiruse levikut, võib määrata korduvalt.

 

***

Sel nädalavahetusel toimusid 36. Eesti omavalitsuste talimängud, võistlused toimusid Viru-Nigulas, Kundas, Aseris, Rakveres ja Otepääl, millest võttis osa 50 Eesti omavalitsust ligi 1400 sportlasega.

Saue vald võitis üldkokkuvõttes suurepärase III koha, 239 punktiga. Talimängud võitis Tartu vald – 285 punkti ja II koht kuulus Rae vallale 275 punktiga.
Saue valla tublid võistkonnad olid väljas – ujumises, murdmaasuusatamises, mäesuusatamises, juhtide võistluses, kabes, males ja lauatennises. Saue vald võitis kaks karikat ja 14 medalit. Detailse lõpuprotokolliga on võimalik tutvuda veebilehel: http://www.joud.ee/

Saue valla võistkonda kuulusid: Timo Hallist, Aldo Suurväli, Eili Paap, Piret Krutob, Jaan Toomingas, Carlos Tults, Andres Tults, Rein Jõgisman, Koit Jõgisman, Valdis Toomast, Urmas Väärtnõu, Heinar Jahu, Anneli Trees, Aaron Soo, Karmen Kuusik, Kaljo Põldaru, Rainer Kukk, Simo Venski, Ülle Kraht, Marten Virt, Tarvo Piip, Karel Uurits, Ester Leuska, Joosep Laanela, Heleri Võsa, Jürgen Koll, Lisbeth Liiv, Mirjam Faster, Markus Faster, Ain Kilki, Marko Pruus, Mathias Pruus, Raina Vaarmaa, Mart Andreas Rootalu.
Suur tänu Timo Hallist, Kaljo Põldaru, Raina Vaarmaa, Linda Roop, Heinar Jahu, Karel Uurits!
Palju õnne kõigile!

Saue Spordikeskuse juhataja
Terje Toomingas
***
Saue valla Sporditähed 2019

Eile selgusid Kernu mõisas pidulikul tänuõhtul kuues kategoorias Saue Sporditähed 2019.
 
Saue valla meessportlane on rattaorieneteeruja Lauri Malsroos, nominendid sõudja ja jooksja Ergo Mets ning krossisõitja Tanel Rauk.
 
Saue valla naissportlane 2019 on sõudja Liisa-Marie Lääne, nominendid ujuja Eili Paap ja kõrgushüppaja Annika Teska.
 
Saue valla seenior meessportlane 2019 on orienteeruja Johannes Tasa, nominetid kabetaja Urmas Väärtnõu ja kergejõustiklane Ain Kilk. 
 
Saue valla seenior naissportlane 2019 on ujuja Tiia Brakmann, nominendid discgolfar Margit Viilep ja orienteeruja Hille Tasa.
 
Saue valla spordisündmus 2019 on XIII  Saue Õhtujooks, nominendid droonivõistlus Elisa Drone Racing League etapp ja võistlussari Kernu Terasmees ja – naine.
 
Saue valla spordihing 2019 on Valdis Toomast, nominendid on kergejõustiku treenerid Ants Kiisa ja Ester Legonkov.
 
Saue vallajuhid tänasid ja tunnustasid parimaid, õhtut juhtis Tõnis Milling, külalistele esinesid Saue Gümnaasiumi tütarlaste ansambel Hetk. Üllatuskülaliseks oli Jaan Roose, kes mõisahoovis sportlastele show tegi. Õhtu lõppes meeleoluka mälumänguga, mida viis läbi Andrese Mälumängud.
 
Saue kohalik videoproduktsiooni ettevõte theOBvan (www.theobvan.com), mis tegeleb otseülekannete ja telesaadete tootmisega üle Eesti, tegi suurepärase kingituse spordisõpradele - Saue valla sporditähed 2019 tunnustamist oli võimalik jälgida otseülekandena veebiaadressil: live.theobvan.com/sauetv.
 
Heli- ja videotehnilist produktsiooni pakkus meie galal funTIME Showservice muutes sündmuse väga pidulikuks ja õdusaks.
 
Sauel toimetav ettevõte Emilia Photography jäädvustas sporditähtedest fotod kingitusena. 
 
Maitsva õhtusöögi valmistas Kernu mõisarestoran MuSu.
 
Suur aitäh kõigile erakordse panuse eest! Palju õnne võitjatele. Järgmiste tähtede poole!
Saue Spordikeskuse juhataja
Terje Toomingas

Sportlaste tunnustamist on võimalik näha:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBoPPphClj7khFWFSaVYej6X_YcPe-ht0&fbclid=IwAR1Iwf7NOinTLyAmH7OFDgwS3XTR_2uTeCWDlZ-AH-cM2IlroLSpAtrYYXw&app=desktopFoto: Emilia Photography


***

Terassarja male parimadKarin Lähker
Rain Tombak

***


Sõudeergomeetri võistluse parimadMargus Vinnal , Peeter Tubli , Mattis AlliksooInge Soopalu , Liisa - Marie Lääne , Mari - Liisi Soovik


 
***

Talimängude korvpallivisete parimad
Olavi Kask , Rainer Kukk , Tarmo Tõnismägi


***


Saue Talimängude kardisõidu võitjad Laitse Rallypargis 16.02.2020
Naistesõidu parimad:Karin Lähker(vasakul) ja võitja Liisa -Marie Lääne
Poistevõistluse võitja:Patrick Sarapuu (vasakul) ja Oskar Männamets -  kolmas koht

Meestesõidu edukamad: Mart Ojapõld(vasakul) - teine koht ja võitja Rain Sinimaa

Terassarja võitjad:Karin Lähker ja Mattis Alliksoo***

Ruilas selgusid lauatennisemeistrid.
Laupäeval, 08.veebruaril,  selgusid  Ruila Spordihoones parimad lauatennisistid kõigis vanuserühmades. 48 mängijat 10 laual andsid kokku päris korraliku võistluse.
Noormeestest saavutas esikoha absoluutvõitja Erik Nüüd Muusika külast. Järgnesid Marten Virt ja Egert Möll Haibalt.  Tütarlastest saavutasid kaksikvõidu Cristel Tahk ja Signe Busch Ääsmäelt.  Meestelt oli kaasahaaravaid mänge päris palju.  Kuna Rainer Kukk  Laitsest oli eelnevalt kindlustanud esikoha, siis teise ja kolmanda koha mäng pakkus tõelise maiuspala. Simo Venski Laitsest ja Väino Nüüd Muusika külast mängisid välja maksimumi. Kohtumise seis oli 2:2 ja otsustavas setis 10:10, ning siis õnnestus Simol mäng enda poole kallutada.
Naistest jõudsid finaali Aire Kurgpõld Laitsest ja Ülle Kraht Riisiperest, kes on agarad harjutajad. Tulemusega 3:0 oli parem Aire,kes otsustavatel hetkedel osutus kindlamaks.  Kolmanda koha mängus oli Erika Kuldla Turbast üle Karin Lähkerist Kaasiku külast . Võistkondlikult võitis lauatennise Haiba 147 punktiga  Ääsmäe ees, kes kaotas ainult nelja punktiga.  Kolmandat kohta jagasid Laitse ja Ruila-Muusika ühendvõistkond 131 punktiga.  Eriauhind kuulub perekond Kukk’ele, kes aitasid korraldada meeldiva sportliku nädalavahetuse.
 
 10.veebruar 2020.
 Kaljo Põldaru.


***
Saue valla meistrid lauatennises 2020
Naiste parimad:Ülle Kraht, Aire Kurgpõld, Erika Kuldla
Poiste esikolmik:Marten Virt, Erik Nüüd, Egert Möll
Meeste esikolmik:Simo Venski, Rainer Kukk, Väino Nüüd
Rainer Kukk, Erik Nüüd, Simo Venski

Fotod:Rainer Kukk

Noortele - sünd.2004 ja hiljem eraldi arvestus poistele ja tüdrukutele.
Võistlused toimuvad kahe miinuse süsteemis kõigi kohtade väljaselgitamisega.
Info: Kaljo Põldaru, 5214206

***

SAUE VALLA MEISTRID KABES 2020Naiste parimad:Rita Pukk, Karin Lähker, Maret Tombak

Meeste esikolmik:Urmas Väärtnõu, Heinar Jahu, Raivo Viidu

Poiste esikolmik:Marten Virt, Rasmus Randla, Maerold Virt

Marie - Elise Kuristik, Karin Lähker, Rita PukkNeidude parimad: Marie - Elise Kuristik ja Adeele Aljaste

Fotod:Rainer Kukk

***

SAUE VALLA MEISTRID MALES 2020Poiste võitja Joosep Laanela
Meeste esikolmik Tarmo Laanela, Riho Kraam, Valdis Laur
Neidude võitjad Marie Elise Kuristik ja Heleri Võsa

Naiste esikolmik Janika Tahk, Ester Leuska, Mirje Tombak
***

SAUE VALLA MEISTRIVÕISTLUSED UJUMISES 2020
 
Reedel 17.jaanuar peeti maha, Laagri ujulas, Saue valle meistrivõistlused ujumises. Võistluse eesmärk oli välja selgitada valla parimad ujujad ja tulemuste põhjal komplekteerida valla võistkond, kes esindaks valda 29.veebrauril toimuvatel 36. Omavalitsuste Talimängudel Kundas. Kokku osales, võistluste ajaloo, rekordarv osalejaid, 110 ujujat ning välja selgitati 11-s vanuseklassis Saue valla meistrid.
Võistlus algas laste ujumistega. Kavas oli 25m, 50m ja 100m vabalt ujumised, distantsi pikkus sõltus vanuseklassist. Päeva kiireima aja 25m distantsil ujus Grete Mariel Lilleberg ja 50m distantsil Ats Marek Tender.
Põnevaid ujumisi jagus ka õhtuks, kui oma võimaluse said täiskasvanud. Kavas olid 100m vabalt ja veteranidele 50m vabalt ujumised. Veteranide klassis osalenud Aldo Suurväli, näitas suurepärast minekut ja läbis 50m vabalt 26,86 sekundiga. 100m distantsidel näitasid kiiret minekut naistest Eili Paap ja Kai Rikko ning meestest näitasid sajandiku pealt võrdset aega Silver Rätsep ja Kaido Atspol.
Täieliku lõpuprotokolli leiate Saue Spordikeskuse kodulehelt www.sauespordikeskus.ee , Spordikeskus – sisukord – lõpuprotokollid 2020. Palju õnne võitjatele!
Võistluste korraldajad tänavad Laagri ujula sõbralikke töötajaid ja kohtunikke, kes andsid tubli panuse võistluse sujuvaks läbiviimiseks. Parimate ujujatega võtab Saue Spordikeskus ühendust, et kokku leppida Omavalitsuste Talimängudel osalemine.
 
Saue Spordikeskuse projektijuht
Timo HallistFoto: Terje Toomingas

Foto: Terje Toomingas


Foto: Timo Hallist


Simo Venski sarja "Terasmees" ujumise võitja.

Foto: Rainer Kukk

***

SAUE MEISTRIVÕISTLUSED MALES

Saue valla 2020. aasta male meistrivõistluste juhend.
Aeg  ja koht
16.jaanuar 2020 kell 18.30 Kernu koolis
Osavõtjad
Võistlustest võivad osa võtta Saue vallas elavad või töötavad/õppivad sportlased, samuti spordiklubide liikmed, kes on registreeritud Saue  valda.
Vanuseklassid
Mehed ja naised sünd.2003 ja varem
Poisid ja tüdrukud sünd.2004 ja hiljem
Ajakontroll  a 10 minutit partiile
Voorude arv  7-8
Korraldaja:  Saue  Spordikeskus ja Haiba Rahvamaja
Peakohtunik  Aare  Puht
Info ja registreeruda  kpoldaru@gmail.com,  5214206


***
SAUE MEISTRIVÕISTLUSED KABES

Saue valla 2020. aasta kabe meistrivõistluste juhend.
Aeg  ja koht
30.jaanuar 2020 kell 18.30 Kernu koolis
Osavõtjad
Võistlustest võivad osa võtta Saue vallas elavad või töötavad/õppivad sportlased, samuti spordiklubide liikmed, kes on registreeritud Saue  valda.
Vanuseklassid
Mehed ja naised sünd.2003 ja varem
Poisid ja tüdrukud sünd.2004 ja hiljem
Ajakontroll  a 10 minutit partiile
Voorude arv  7-8
Korraldaja:  Saue  Spordikeskus ja Haiba Rahvamaja
Peakohtunik  Aare  Puht
Info ja registreeruda  kpoldaru@gmail.com,  5214206


***
SAUE VALLA MEISTRIVÕISTLUSED UJUMISES 2020


 


***

Saue KK triumfeeris Saue valla 2019a. MV korvpallis

Saue valla 2019a. korvpalli meistrivõistlused toimusid 14.detsembril Saue gümnaasiumi võimlas. Osaleme oli seekord tulnud 4 võistkonda, SAUE KK, Saue Ettevõtete Liit( SEL), Pällu küla ja debüüdi tegi Kaselaane Team, viimasel hetkel teatas loobumisest Nissi võistkond. Avamängus kohtusid Saue KK ja debütant Kaselaane. Saue KK läks üsna kiirelt oma teed, võites poolaja 17:4 ja kogu mängu 39:19.  Teine kohtumine Pällu ja SEL-i vahel oli oluliselt tasavägisem, poolaeg Pällule 11:9 ja lõppskoor 20:14. Pällu pikalt puhata ei saanud ja sai järgmises mängus vastaseks Kaselaane, võites ka selle 23:13. Neljas mäng oli eelmise aasta finalisti SEL-i ja kolmanda koha omaniku Saue KK vahel. Nii nagu avamängus, siis ka selles mängus, tegi Saue KK sotid üsna kiirelt selgeks, võites poolaja 18:8 ja suurendades mängu lõpuks veelgi edu, lõpp tulemus 34:12. 

Selleks hetkeks oli turniiritabelis 2 võitu nii Pällul kui Saue KK-l ja võiduarve oli avamata SEL-il ja Kaselaane Team'l.

Turniiri viiendas mängus kohtusidki omavahel Pällu ja Saue KK, mis turniiritabelit vaadates, tähendas, et tegu põhimõtteliselt finaalmänguga. Mängu algus kujunes Pällu dikteerimisel, poolaeg võideti 10:9, kuid teise poolaja algul tegi 12:9 kaotusseisust Saue KK 7:0 spurdi ja minnes ette 16:12. Pällu sai veel vahe korra 1 punkti peale, 16:15, kuid selat edasi spurtis Saue KK 25:16 ette ja võitis kogu mängu 29:19. Selle võiduga oli Saue KK kindlustanud turniir võidu ja Pällu turniiri teise koha.

Kuues mäng SEL-i ja Kaselaane vahel otsustas, kes saab kolmanda ja kes neljanda koha. See mäng finaalile sarnaselt väga pingeliseks ei kujunenud, SEL sai paremini mängu kohe käima ja võitis poolaja 22:9 ja kogu mängu 32:14

Turniiri lõppseis:
1. Saue KK    3 võitu
(S.Koskinen, T.Müürsepp, K.Hurm, R.Vatsk, R.Rohtmets, R.Viljaste, E.Andersoo, H.Kõrgesaar, V.Mets)
2. Pällu küla  2 võitu
(Aare, M.Meierau, T.Pillerbau, Türk, R.Konks, M.Kirsipuu, Hanson, K.Paju, Halliste)
3. SEL            1 võit
(M.Rebane, J.Veinberg, I.Peek, E.Vaikmäe, M.Treier, G.Oosim, S.Rätsep, A.Milpak)
4. Kaselaane  0 võitu
(S.Kaasiku, T.Tamme, E.Pütsep, Tanel Taal, A.Kuusk, T.Treve, Tauri Taal)

Palju õnne võitjatele!!!

Suured tänud kohtunikele Rein Tammik ja Veigo Juuse.


******

Sulgpall Ruilas
Ruila Spordihoones toimus ’’Kernu Terasmees ja Terasnaine’’ sulgpallivõistlus. 45 mängijat selgitasid ’’kahe miinuse ’’süsteemis välja parimad. Naistest sai alavõidu Kristel Kivi Laagrist, kes alistas esikohaheitluses Kaidi Unase Laitsest. Kolmanda koha sai Ruila Spordihoone perenaine Ester Leiten-Kukk. Kahe ala kokkuvõttes juhivad sarja ema ja tütar Maret Tombak 49.p. ja eelmise sarja võitja Mirje Tombak 46p.  Kolmandat kohta jagavad Mirje õde Liisi Tombak, Karin Lähker ja Kaidi Unas 44 punktiga. Meestest jõudsid finaali Peeter Tubli ja esimese ala võitja Rain Tombak. Teist alavõitu ei õnnestunud Rainil saada, selle rikkus ära Peeter väga kindla mänguga.
Kahe ala kokkuvõttes on juhtimas Rain Tombak Kohatu külast 86 punktiga. Seega on abielupaar juhtimas mõlemal rindel. Lisaks nendele on kaasa löömas kolm peretütart. Võimas! 
Kokkuvõttes on teine Jaan Valtin  81 p. ja kolmas Peeter Tubli 78p. – mõlemad Ääsmäelt.
Järgmise alana on kavas korvpallielemendid – 10 vabaviset(mehed), 5 vabav. (naised) aja peale ja visked 7 erinevast punktist. See ala on kavas samuti Ruilas, neljapäeval 9.jaanuaril kell 18.30.
Seniks kõigile meeldivat jõuluootust ja toredat aastavahetust!
Tervitab Kaljo Põldaru.

***
Saue jalgpalliklubi on valla meister


Laupäeval 30. novembril toimusid Saue Spordihallis valla meistrivõistlused jalgpallis. Kohale oli tulnud neli võistkonda: Saue JK, Harju JK Laagri, Kernu Kadakas ja FC Young, viimasel hetkel loobus Nissi JK.
Võistlus toimus turniirisüsteemis, kus kõik võistkonnad mängisid teineteisega korra läbi. Kindlat mängu näitasid Harju JK Laagri ja Saue JK. Harju JK võitis Kernu Kadakat 7:2 ja FC Youngi 9:0.
Saue JK võitis 10:1 Kernu Kadakat ja 8:2 FC Youngi. Kolmanda koha mängus võitis Kernu Kadakas südilt mänginud FC Youngi 4:0, otsustavaks said suuremad kogemused.
Turniiri võitja otsustati viimase mänguga Saue JK ja Harju JK Laagri vahel. Mängu alustas paremini Harju JK Laagri, kes läks  5- minutilise mängu järel Ats Toomsalu väravast juhtima 1:0. Viigiväravat ei saanud kaua oodata, Saue JK poolelt oli täpne Jesper Juha. Möödus veel mõni minut ning Saue JK asus 2:1 juhtima Joosep Juha tugevast kauglöögist värava vasakusse alanurka.
Kuigi Harju JK Laagri üritas mängu lõpufaasis kõvasti, siis väravat neil saavutada ei õnnestunud. Seega läks 2:1 mänguvõit ja teenitud meistritiitel Saue JK-le.
Meistervõistkonnas mängisid: Marot Jõesaar, Urmo Timusk, Peeter Seppel, Argo Alaväli, Joosep Juha, Vincent Ray Lambin, Mark Rõõmussaar, Esko Lauri ja Jesper Juha.

Välja pandud eriauhindadest pälvis parima väravavahi tiitli Mikk Tomson Harju JK Laagrist, parim mängija oli samuti Harju JK Laagrist, Carl-Erik Sellenberg. Kõige rohkem väravaid, 7 väravat, lõi Argo Alavali Saue JK-st.
Kohtunikena näitasid suurepärast taset Timo Sujev ja Kevin Kaivoja.


Tänusõnad korraldajale ja peakohtunikule Valdis Toomastile ning Saue Spordihalli
abivalmile kollektiivile.
***

Heli Milber ja Margus  Sevtšuk Saue valla meistrid sulgpallis.
24.novembril 2019.a. Ruila Spordihoones:  neljal väljakul selgusid Saue valla meistrid sulgpallis ja parimad võistkonnad talimängude arvestuses.  25 meest ja 12 naist pidasid maha kaasahaaravad mängud. Naistest jõudsid finaali Kristel Kivi Laagrist ja Heli Milber Haibast. Mõlemapoolsete võimalustega duellis väljus võitjana Heli tulemusega 2:1. Otsustav sett tagajärjega 22:20. Kolmanda koha saavutas Mirje Tombak Mõnuste-Kohatu ühendvõistkonnast. Meestest oli teistest üle Magnus Sevtšuk Ääsmäe võistkonnast. Finaalis oli Margus parem suurimast üllatajast Janar Laanemetsast Haiba vtk. 2:0.  Kolmas koht Rain Sinimaale Saue linnast, kus kohamängus alistas Peeter Tubli Ääsmäelt. Võistkondlikult saavutas esikoha Haiba 103 punktiga. Järgnesid Ääsmäe ja  Mõnuste-Kohatu ühendvõistkond. Võistluse ladusas korralduses tahaks tänada võistlejaid, kes tegutsesid ka kohtunikena.   Paremaid võistlejaid autasustas Rainer Kukk Saue Spordikeskusest.
Järgmine sulgpallivõistlus toimub Ruilas juba laup. 07.detsembril, kus võrdlevad oma võimeid Kernu Terasmees ja Kernu Terasnaine. Võistlustulle asub ligi 50 sportlast.
NB!  Mehed alustavad kell 10.00 ja naised lülituvad võistlusesse kell 13.00.
Mängud toimuvad ’’parem kolmest’’ ja 15 punktini.             
HEAD  VÕISTLEMIST!

***


Saue valla meistrivõistlused jalgpallis 2019.a.

JUHEND

Eesmärk : Populariseerida jalgpalli  Saue valla piirides. Selgitada välja paremad võistkonnad.
Aeg ja koht: Laupäeval 30.nov.2019.kell 10.00 Saue Spordihallis.
Võistkonnad: Registreerida võib kuni 10 mängijat.Väravad 5x2m,väljaku mõõdud 30x45m. Võistlussüsteem, mänguaeg ja võistkonna suurus selgub peale eelregistreerimist.
Võistlema on oodatud kõik harrastavad ühendused.
Registreerimine: kuni 29.nov.2019.a.peakohtunik Valdis Toomastile: tel. 5065937, valdis@sauejk.ee .
Võistlustel osalemine on tasuta.
Autasustamine: Kolmele paremale võistkonnale karikad,võistkondade liikmetele Saue valla medalid.

Korraldajad: Saue Spordikeskus, Saue Jalgpalliklubi.
           

***
Sarja "Sauelane liikuma" isadepäeva-eri  tõi isad koos lastega staadionile jooksma!
***

Abielupaar Maret ja Rain Tombak võitsid avavõistluse.           03.nov.2019.a. Ruilas.
Ruila Spordihoones avati  ’’Kernu Terasmees ja Terasnaine’’ koroonavõistlusega. Nii naistest kui meestest rändas esikoht Tombakute perre.  Naistest alistas Maret Tombak värske Saue valla meistri tütar Mirje Tombaku.  Pere sportlikke traditsioone kaitses edukalt pereisa Rain Tombak, kes esikohaheitluses alistas Jaan Valtini.
Võistlustele registreerus 37 meest ja 20 naist ning uusi võistlejaid enam ei registreerita.
Sulgpall on kavas  laupäeval, 7.detsembril Ruila Spordihoones algusega 10.00

***

Saue valla talimängude avalöök.  02.novembril 2019.a. Ruila Spordihoones
Talimängud said alguse koroonavõistlusega, kus selgitati ka Saue valla meistrid. Naisi asus võistlustulle 16 ning esikoha selgitasid Maret ja Mirje Tombak – ema ja tütar. Seekord oli tütar osavam ja esikoht talle. Kolmanda koha saavutas suuremate võistluskogemustega Karin Lähker Ketlin Liivi ees. Meestest näitas väga kindlat mängu Tarmo Laanela Laagrist, kes finaalis alistas Viljar Mehiku Kaasiku külast ja seda veenvalt 3:0. Kolmanda koha saavutas vabariigi mitmekordne meister Nikolai Morozov Haiba külast. Võistkondlikult saavutas esikoha Haiba küla 158 punktiga. Teise koha võitles välja Mõnuste-Kohatu ühendvõistkond 153 punktiga.Laitse kogus 126 punktiga kolmanda koha.   Järgmine ala – sulgpall on kavas 24.novembril algusega 10.00 Ruila Spordihoones.Võistluste korraldamise eest tänusõnad Ester ja Rainer Kukk’ele.

***

Saue Orienteerumine

Laupäeval, 12. oktoober toimus „Sauelane liikuma“ sarja orienteerumise etapp. Võistluste stardipaik oli seekord Vanamõisa Vabaõhukeskus. Kahjuks ei õnnestunud ilusat sügisilma välja meelitada, mis jättis kindlasti jälje ka üsna tagasihoidlikule osalejate arvule. Jooksjatele oli kavas valikorienteerumine 1 tunnise kontrollajaga ja ratturitele suundorienteerumine, pikkusega 6,9km ja 13 kontrollpunktiga. Jooksurajal oli parim Tiit Tatter, kes jõudis tunni ajaga 11 punkti võtta,  teise ja kolmanda koha omanikud Ivo Särak ja Mart Vendelin said kirja 8 punkti, neid jäi lahutama vaid 25 sekundit. Naiste parim oli Susan Pihelgas. Rattarajal said naistest tulemused kirja Krista Norak, Monika Norak ning meestest Riho Kilp. Suur aitäh Saue Tammede liikmetele, kes on juba 13 aastat aidanud orienteerumise etappi korraldada, samuti suured tänud rajameistritele Johannes Tasa ja Reimo Liiv. 

Lõpuprotokoll: https://tammed.ee/index.php/the-news/468

***

***


Foto: Brigitta Toomingas

Saue Õhtujooksul osales ligi 500 võistlejat
 
Reedel, 13. Septembril 2019 toimus Saue Õhtujooks, mis avas sarja „Sauelane liikuma“ XIII hooaja.
Põhidistantsil 5 km sai enda tulemuse lõpuprotokolli 279 jooksjat ning lastejooksudel staadionil osales kuues erinevas vanusegrupis 60-540 m pikkustel distantsidel kokku üle kahesaja jooksusõbra. XIII Saue Õhtujooksu 5km distantsil võitis Ats Sõnajalg suurepärase ajaga 15.40, talle järgnes Mardo Lundver ajaga 15.41,9 Rapla Jooksuklubist  ja kolmanda koha saavutas Treeningparneri esindaja Armin Allmäe, kes läbis antud distantsi ajaga 16.16,3. Ka naiste esikolm oli väga kiire. Esimese naisena jõudis finišisse Liis-Grete Arro,  ajaga 17.40,7 talle järgnes Laura Suur - aeg 18.14,5 ja kolmas koht kuulus spordiklubi Saue Tammede esindaja Maris Terno, ajaga 18.36. Palju õnne võitjatele!

Täieliku lõpuprotokolli leiate veebiaadressil: http://www.championchip.ee/results/1429

XIII Saue Õhtujooksu juhtis Riho Järvelainen. Põhidistantsi eel toimusid lastejooksud staadionil, kus joosti, vastavalt vanusele, 1-2 eluaastat 60 m, 3-8 eluaastat 270 m ja 9-12 eluaastat 540 m. Vanuseklassid olid kahe aasta kaupa, iga vanuseklassi kolme kiiremat tüdrukut ja poissi autasustati XIII Saue Õhtujooksu medaliga, jooksu lõpetajat diplomi ja maiusega.
Põhijooksu avas Saue Vallavolikogu esimees härra Harry Pajundi, kes ka ise 5 km distantsil osales ja võites oma vanuseklassis II koha. Traditsiooniliselt laulis Saue Poistekoor, Elviira Alamaa juhendamisel. Jooksjaid ergutasid rajal Sache tantsutüdrukud.
Start 5 km distantsile anti kell 19.00. Rada kulges mööda Saue kergliiklusteid ja tänavaid – Tule põik – Kadakamarja tn – Tule tn – Kuuseheki tn – Ladva tn – Pärnasalu tn – Kauguse tn – Nurmesalu tn ja finišikaar staadionil.
Autasustamine toimus sel korral uues Saue Spordihallis, kus esinesid Sache tantsutüdrukud, Tiina-Riin Uulma juhendamisel. Kolme kiiremat meest ja kolme kiiremat naist autasustati, XIII Saue Õhtujooksu karika, auhinna ja koogiga. Iga vanusegrupi kolme paremat naist ja meest XIII Saue Õhtujooksu medaliga ja sokolaadiga. Enam kilomeetreid kogunud klubi oli Saue Jalgpalliklubi, keda autasustati võistkonna karika, koogi ja sokolaadidega.
Eriauhinnaga, XIII Saue Õhtujooksu karikaga autasustati rekordiliselt 50 perekonda, kes osalesid jooksul, olid vähemalt kolmeliikmelised ja teostasid eelregistreerimise. Osalejate vahel loositi välja auhindu.
 XIII Saue Õhtujooksu toetajad – Saue vald, Saue Spordirajatised OÜ, Lantmännen Unibake Saue, funTIME Showservice ja Keila Tarbijate Ühistu, suur tänu teile erakordse panuse eest!
Tänusõnad suurepärasele korraldustiimile – Harry Pajundi, Riho Järvelainen, Olavi Valner, Timo Hallist, Rainer Kukk, Ester Leiten-Kukk, Tõnis Ilp, Leho Valmas, Virko Kolks, Marko Laretei, Diana Kooskora, Muhamad Normatov, Kristel Tamm, Marlys Pajula, Annika Kaupmees, Elviira Alamaa, Tiina-Riin Uulma, Valdo Pilve, Kristi Kanarbik, Laura Häling, Brigitta Toomingas ja koostööpartneritele –Sportos OÜ, Championchip Eesti OÜ, Road Service OÜ, Securitas Eesti AS, Põhja Politseiprefektuur, Goodmark OÜ, Sportland Eesti AS, OG Elektra AS, Saue Vallavarahaldus, Saue Gümnaasium, Saue Poistekoor, Saue Huvikeskus, Sache Tantsutüdrukud.
Suur tänu kõigile osavõtjatele, kohtumiseni sarja „Sauelane liikuma” orienteerumise etapil 12. oktoobril 2019.a.

Saue Spordikeskuse juhataja
Terje Toomingas


Fotod: Brigitta Toomingas

***

 

***

Tartus toimunud 15. Eestimaa Suvemängudel osales kokku 63 omavalitsust, Saue vald saavutas 7. koha

12.-14.juulil toimunud Eestimaa suvemängud on Baltimaade suurimad spordimängud, kus osales ligi 3300 sportlast, 63 omavalitsusest. Kõige sportlikumad maakonnad ja omavalitsused selgusid võisteldes 25 spordialal.
Eestimaa Suvemängud avas Tartu Raekoja platsil peaminister Jüri Ratas koos Eesti Olümpiakomitee presidendi Urmas Sõõrumaaga, kes mõlemad oma kõnedes sportlasi kiitsid ning innustasid.
 
Suvemängid võitis 322 punktiga Rae vald, Saue vald kogus kokku 281 punkti ja saavutas sellega üldkokkuvõttes 7. koha ning valdade 8000 ja enam elanikku arvestuses suurepärase 5.koha.
 
Kolmel päeval osales kokku 93 tublit Saue valla sportlast, kes võitsid 26 medalit ja 2 karikat.
Saue valla võistkonnad olid esindatud - kergejõustikus, tennises, discgolfis, orienteerumises, jalgrattakrossis, naiste võrkpallis, juhtide võistluses, mälumängus ja petankis.
 
Saue valla parim võistkond oli disgolfis, valla 17-ne discgolfimängijaga. Suvemängudel oldi võistkonnaga Eesti parimad. Saue valla discgolf võitis ala karika ja kolm medalit.
Discgolfi võistkonda (1.koht) kuulusid:
Valdis Toomast, Erki Vaigro (III koht), Tiit Einberg, Mart Tsäro, Aleksei Krainov (I koht), Mallor Mettis, Kristjan Eenok, Martin Toomas, Olari Pajo, Werner Grün, Egert Möll, Merit Makrjakov, Kaidi Roosimägi, Margit Viilep (I koht), Roland Tammela, Argo Alaväli, Peeter Seppel.
Kergejõustikus võideti 22 medalit – 8 kulda, 4 hõbedat ja 10 pronksi. Kokku võistles Saue valla kergejõustiku võistkonnas 37 sportlast. Kergejõustikus võideti 1683 punktiga  III koha karikas, jäädes alla  võitjale vaid 20 punktiga, kelleks oli Rae vald.
 4*100 m teatejooksud olid äärmiselt kiired ja põnevad – Saue vald saavutas meeste teatejooksus I koha ja naiste teatejooksus III koha. Saue valla veteransportlane Ain Kilki oli parim  nii 800 m -, kui ka 3000 m jooksus.
Kergejõustiku võistkonda (3.koht) kuulusid:
Madis Kõpper (ketas III koht), Joonas Mattias Laur (400 m jooks III koht; 4*100 m jooks I koht), Egert  Miljan (kuul II koht), Raido Miljan, Jaan Roop, Kristjan Maripuu, Sten Ander Sepp (400 m jooks I koht; 4*100 m jooks I koht), Andry  Soo, Oliver Kulbas, Rainer  Kukk, Rainer  Virve, Priit  Põldaru, Henno Puu, Margus Tähepõld, Ain Kilk (800 m jooks I koht; 3000 m jooks I koht), Ats  Kivimets (4*100 m  jooks I koht), Oskar  Heinsaar (ketas II koht; kuul III koht),   Martin  Moistus (4*100 m jooks I koht), Joonatan  Jürimaa, Destiny Lanelle  Moses (4*100 m jooks III koht), Birgit  Veldi (1500 m jooks II koht; 800 m jooks III koht), Karmen  Langi, Liis –Karola Leclercq, Heleri  Vackermann, Maiken Lipp (4*100 m jooks III koht), Raina  Vaarmaa, Laura  Häling, Annika Teska (kõrgus II koht), Reti   Pedajas, Raine  Kuningas, Carita –Henrietta Kaare, Liilijan Neerot (4*100 m jooks III koht), Gerli  Israel (kaugus III koht; oda I koht; 4*100 m jooks III koht), Maria  Veskla, Terje  Toomingas, Lea Vahter (kuul III koht).
Juhtide võistluses tuli valla- ja linnajuhtidel kaasa teha neljal spordialal – lauatennis ja korvapall robotiga, hüppematile hüpped ning poksilöögid. Saue vallavolikogu aseesimees Valdis Toomast saavutas II koha.
Võrkpalli naiskonda (16.koht) kuulusid:
Mirje Tombak, Gerda Kiisa, Riina Suits, Reilika Pikerpõld, Maret Niitla, Enge Edovald, Triin Rebane.
Tennise võistkonda (5.-8 koht) kuulusid: Oliver Licht, Rain Sinimaa, Kädi Keinast.
Orienteerumise võistkonda (10.koht) kuulusid:
Marek Nõmm, Anneli  Aas, Annika Saaring, Arvo  Soosalu, Sander Saaring, Ivo  Miller, Rait  Lille, Ats  Sõnajalg, Reimo  Liiv , Rein  Jõgisman, Raul  Jõgisman, Jaanus  Reha, Lilyon Vaiksalu.
Jalgrattakrossi võistkonda (17. koht) kuulusid : Katrin Pihlakas, Kristjan Fuks, Vahur Fuks, Rainer Kukk, Janar Laanemets, Henno Puu, Karlis Puussepp, Jano Järvelaid.
Petanki võistkonda (32.koht) kuulusid: Armo Aas, Lauri Kaasik, Malle Onkalo.
Mälumängu võistkonda (9.-10.koht) kuulusid:  Arvo Kraam, Anne Ehala, Thea Tikenberg, Arvo Soosalu.
Palju õnne Saue vald! Suur tänu kõigile sportlastele ja kaasorganisaatoritele – Rainer Kukk, Timo Hallist, Kaljo Põldaru, Linda Roop, Valdis Toomast, Ülo Vatsk, Ants Kiisa! Saue vald on väga uhke oma sportlaste üle!
 
Saue Spordikeskuse juhataja
Terje Toomingas***
HEA SAUE VALLAKAS, KES SA OLED VÄHEMALT 18 AASTAT VANATule vabatahtlikuks IRONMAN TALLINN 2019

Laupäeval 3.augustil kell 8-17.00

Laagri rattaraja teeninduspunkti
 
Saa osa rahvusvahelisest triatloni suurüritusest, andes oma panus vabatahtlikuna.
Korraldajate poolt on sulle lõuna võistluspäeval, särk ning võimalus osaleda 4.augusti rahvatriatlonil ja vabatahtlikele mõeldud ühispeol.
 
Kui oled huvitatud, palun anna endast kindlasti teada hiljemalt 26.juuliks 2019.a. terje.toomingas@sauespordikeskus.ee

 

***

 

25.juunil 2019 selgusid Saue linnas Saue valla meistrid orienteerumises. Lõpuprotokolli leiad Sisukorra alt - Finišiprotokollid 2019.


***

Kernus selgusid  Saue valla meistrid kergejõustikus
 
Värsked Saue valla meistid selgitati Kernus vastavalt vabariigi valdade juhendile neljas kategoorias. Vihmane ja külm ilm peletas paljusid eemale ja loomulikult mõjus see ka tulemustele.
Neidudest (sündinud 2002 ja nooremad) saavutasid paremaid tulemusi Ester Legonkovi õpilased Marta Ründva, kes hüppas kaugust 4,74 ja Birgit Veldi, kes võitis 800m ajaga 2.41,2
Mitmekülgseid võimeid näitas Ruila Põhikooli neiu Kristin Kairit Sonn olles parim 100m jooksus ajaga 13,4 sekundit, kettaheites tulemusega 23,90m, odaviskes tulemusega 24,37m ja teine kaugushüppes saades kirja 4,74 meetrit.
Noormeestest võitis Ants Kiisa õpilane Oskar Heinsaar kettaheite 41,60-ga, kuulitõuke 13,87-ga ja odaviske 35,10 meetriga. 100 meetrit läbis väga korraliku ajaga 11,6 Ats Kivimets.
Meeste tulemused jäid tagasihoidlikuks: Rait Raju tõukas kuuli 18,27m ja heitis ketast 31,64m. Temagi on Ants Kiisa kasvandik.
Naistest saavutasid kolm alavõitu Mirje Tombak ja Helena Mõistlik. Mirje võitis 100m 14,7-ga, kaugushüppe 4,37-ga ja 800m jooksu 2.53,7-ga. Helena oli parim kettaheites 19,43-ga, odaviskes 26,99-ga ja kuultõukes 8,69-ga.
Veteranidest oli omaette klassist mitmekülgne vabariigi valdade meister Risto Kõresoo. Risto võitis kaugushüppe 5,33-ga odaviske 37,09-ga, kettaheite 30,62-ga ja kuulitõuke tulemusega 10,39 meetrit.
Naisveteranide vanemas grupis oli heas hoos Kaidi Unas. Kaidi heitis ketast 21,86m, hüppas kaugust 4,04m, viskas oda 23,45, tõuaks kuuli 9,02m ja joóksis 100m 16,7 sekundiga. Kõik need tulemused olid esikohavärilised
Tänan väga võistluste läbiviimise eest Ester Legonkovi, Linda Roopi ja kohalikku kogukonda – tänud tulevad südamest!
 
Kaljo Põldaru

***

Pühapäeval 19.mail toimus Saue Jaanitule platsil spordipäev. Ilmataadilt oli suurepärane ilm tellitud ja kõik kohale tulnud huvilised said mõnusat ilma ja sporditegemist nautida. Kavas oli petank, diskgolf ja korvpalli viskevõistlus ning pilates. Algselt oli kavas ka võrkpall, kuid vähese huvi tõttu jäid sellel alal mängud pidamata. Vähemalt 4 alal osalenute vahel loositi välja uhke 3 inimese telk, väiksemaid loosiauhindu jagus veel paljudele.

***

27.aprillil toimunud jalgarattakrossi tulemused on leitavad www.sauespordikeskus.ee/finisiprotokollid-2019


***

 


 

 

Saue Spordikeskus

Saue Spordikeskus on Saue Vallavalitsuse hallatav asutus, mis asutati 1.02.2017.a. Spordikeskusel on põhimäärus, mis kinnitati Saue Linnavolikogu poolt. Spordikeskuse põhitegevuseks on spordielu korraldamine ja juhtimine, noortele ja täiskasvanutele tingimuste loomine spordiga harrastamiseks ja tervisedenduseks, ürituste korraldamine ja vaba aja sisuka veetmise võimaluste loomine. 

 

Spordikool

Saue Spordikeskus on Eesti Hariduse Infosüsteemi andmebaasis registreeritud.  Haridus- ja Teadusministeerium on väljastanud tegevusloa Spordikeskuse spordikooli kolmele õppekavale - vibu, üldkehaline treening ja tüdrukute jalgpall. 

 

Spordiüritused

Spordikeskuse üheks tegevusalaks on spordiürituste ja võistluste korraldamine. Tervisespordi sari „Sauelane liikuma”, mis alustas sel sügisel 13. hooaega, hõlmab erinevaid etappe – jooks, kõnd, orienteerumine, ujumine, jalgrattasport, discgolf, petank, jooga, kergejõustiku- ja  pallimängu alad. Samuti korraldab Saue Spordikeskus ka Saue valla meistrivõistlusi koostöös kohalike spordiklubidega. Üritustel osalemine on tasuta.

 

Aadress: Nurmesalu 9, Saue linn, Saue vald Harjumaa         Registrikood: 77000039   E-mail: info@sauespordikeskus.ee
Koduleht Elitec'st